Pot demanar sense cap tipus de compromís, pressupost per a gestionar l'administració de la finca de la que vostè és propietari d'un immoble i gaudir de veritables tarifes anti-crisi.

Oferim als propietaris un tracte personalitzat donant resposta i solució àgil i eficient a totes les qüestions que poden sorgir.

La nostra gestió és avalada per més de 25 anys i és totalment transparent, sempre vetllant per el bon funcionament de l'immoble informant puntualment de la legislació vigent.

Les nostres juntes són realitzades amb l'assistencia del propi administrador titular del despatx.