Departament també dirigit per Xavier Manresa i Batlle, Diplomat Comptable, que inclou el servei de:

  • Registres comptables i seients segons el PLA OFICIAL GENERAL
  • Tancaments compatibles
  • Balanços
  • Llibres oficials compatibles
  • DIPOSIT DE COMPTES ANUALS Al Registre Mercantil (obligatori per a totes les Societats mercantils).