Confecció d'Impostos fiscals, Declaracions obligatories, IVA-IRPF-Societats, Autònoms.

Dirigit per l'Assessor Fiscal Xavier Manresa i Batlle, el Dpt. inclou també el servei de compareixenses i Inspeccions a Hisenda, Recurssos - Auditories fiscals internes i Auditories Comptables, IAE, creació d'Empreses, Constitució Societats Limitades i Anònimes, Fundacions, Associacions, Societats Civil Privades - Comunitats de Bens - Comunitats de propietaris - Cooperatives - Dipòsit comptes anuals - Impost de societats - Retencions Lloguers mod. 115/180 - Model 347 operacions a tercers - Legalització llibres comptables i llibres oficials d'actes i de socis.

Oferim desde la nostre fundació, al any 1986, el servei especial gratuït, en les DECLARACIONS DE RENDA, com a gentilesa cap a els nostres clients, del càlcul de totes les opcions de renda possibles, i només es cobra la opció/ns més beneficiosa/es.

Ex. Càlcul conjunt matrimoni

  • Càlcul individual conjugue 1
  • Càlcul individual conjugue 2

La opció mès favorable resulta la conjunta, per tant s'han calculat tres declaracions però nomès es factura una declaració conjunta.