Assessoria Manresa Plujà SL, és una Assessoria integral, que ofereix qualsevol tipus de servei de gestió i tramitació, tant per empreses com per a particulars.

 • LEGALITZACIÓ D'EMPRESES EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES i control de les empreses en el compliment de la Llei vigent i normatives relatives a protecció de dades.
 • Llei protecció de dades
 • ASSEGURANCES
 • TRAMITS AL REGISTRE CIVIL, AJUNTAMENTS, CADASTRE, GENERALITAT DE CATALUNYA
 • Solicituds d'ajuts i subvencions
 • Patents i marques

Serveis en col·laboració:

 • Servei de Notari (Testaments, Herències, Compra-Venda, Poders...)
 • Servei d'Arquitecte (certificats i cèdules habitabilitat...)
 • Servei Jurídic Penal, Civil, Mercantil
 • Servei de Procurador dels Tribunals
 • TRAMITS FOGASA (solicitud prestacions TREBALLADORS O EMPRESARIS)

Demani el pressupost de la seva assegurança, o de qualsevol tipus de servei i ens posarem amb contacte amb vostè via e-mail